služby - EkonomicPlus

Prejsť na obsah
účtovníctvo    dane      personalistika     štatistiky, výkazy     audit      poisťovne      cena

Budeme spravovať vaše jednoduché, alebo podvojné účtovníctvo.
Na základe vašich účtovných dokladov a potrebných dokumentov odborne spracujeme komplexnú účtovnú agendu vrátane potrebnej kontroly správnosti operácií a dokumentov.
DPH - komplexné spracovanie tejto agendy, cyklické vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.
Strážime a upozorňujeme aj na termíny úhrad.
Zabezpečíme tiež účtovný dozor priamo vo vašej organizácii, čím dokážeme eliminovať mnohé chybové procesy včas a aj takto zefektívniť potrebnú administráciu.
Zabezpečíme ročnú závierku, vrátane výkazov, príloh a daňového priznania.
V prípade potreby pripravíme rekonštrukciu účtovníctva.
Pre vašu spoločnosť zabezpečíme realizáciu auditu prostredníctvom audítorskej firmy, s ktorou už dlho spolupracujeme aj v oblasti zložitých
a náročných auditov.
Vypracujeme komplexnú evidenciu majetku, pohľadávok a záväzkov, ...
Zabezpečíme dôkladnú evidenciu a spracovanie vašich honorárov zo všetkých tvorivých činností.
účtovníctvo    dane      personalistika     štatistiky, výkazy     audit      poisťovne      cena
Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Naša spoločnosť má poistenie zodpovednosti
za škody spôsobené pri práci účtovníkov.
Návrat na obsah