o spoločnosti - EkonomicPlus

Prejsť na obsah
Podnikateľská administratíva - je potrebná, často však uberá cenný čas, ktorý potrebujete na strategické rozhodovanie, tvorbu produktov, marketing, riadenie ľudí, prieskum trhu - určite by sme našli ďalšie množstvo ďalších potrebných činností.
Profesionálny manažér ale deleguje mnoho špeciálnych činností profesionálom - možno aj u vás tento čas práve nastal.
Sme tu pre vás - sme pripravení prevziať a zabezpečovať všetky odborné procesy spojené s vedením agendy účtovníctva, miezd, odvodov, potrebnej agendy, daňové poradenstvo, pomoc pri úverových zmluvách, zabezpečenie auditorských služieb, ...
Účtovníctvo jednoduché i podvojné, problematika DPH, daňových priznaní v širokom spektre, účtovné poradenstvo, ...
Neustále priebežne dopĺňame naše poznatky vzdelávaním, školeniami, konzultovaním, ...
Skrátka - sme v obraze.
Slovenská komora daňových poradcov
Konateľka spoločnosti je od roku 2008 členkou Slovenskej komory daňových poradcov.
Pri našej práci sa samozrejme riadime aj Kódexom daňových poradcov, ale je pre nás samozrejmosťou ochrana všetkých údajov a skutočností, ku ktorým sa počas našej práce dostaneme. Komplexnú ochranu klienta dopĺňame aj o odborné poradenstvo v širokom spektre finančného riadenia.
                                    Výpis z registra členov Slovenskej komory daňových poradcov.


Naša spoločnosť má poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri práci účtovníkov.
Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov v zmysle zákona 18/2018 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679.

Všetky naše zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa - veľmi dôležité inštitúcie, kde dôraz na presnosť, včasnosť, profesionalitu, sú samozrejmým predpokladom podnikateľskej istoty a pokoja. Iste si všetci uvedomujeme, ako omeškaný doklad, úhrada, výkaz, môžu mať mimoriadne nepríjemné dopady nielen na naše podnikanie, ale aj na ľudí, ktorých zamestnávame.
Aj preto sme zabezpečili technické a organizačné prostriedky na realizáciu elektronického kontaktu so zdravotnými poisťovňami aj so sociálnou poisťovňou.
Komunikovanie s týmito inštitúciami prostredníctvom elektronickej podateľne eliminuje pravdepodobnosť ,,stratenia" akéhokoľvek dokladu pri podávaní, zabezpečuje on-line verifikáciu daných dokladov v obsahu, kvalite aj v úplnosti.
Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Naša spoločnosť má poistenie zodpovednosti
za škody spôsobené pri práci účtovníkov.
Návrat na obsah